Mon-Fri from 08:00 to 17:00

lunch break from 12:00 to 13:00

Price

01

Contacts

Rostov-on-Don

Rostov-on-Don, Koroleva Ave., 16 a

8 (863) 320 - 11 - 60

Mon-Fri from 08:00 to 17:00

hot@rnd-61.ru

Dear Customers! The office in Rostov-on-Don at Koroleva, 16a works remotely.

02

Bataysk

Bataysk, st. Sovkhoznaya, 4

8 (863) 320 - 11 - 60

Mon-Fri from 08:00 to 17:00

70060@rnd-61.ru

Dear Customers! The goods are shipped to the OP in Bataysk, st. Sovkhoznaya 4 (according to the navigator Industrial 2, the base "Bataysksnab".